Відстежити

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ ТА СЕРВІСОМ «1MOVE»

Ці Умови користування сайтом та Сервісом «1MOVE» (надалі - Умови) розроблені Товариством з обмеженою відповідальністю «Ван Мув») (надалі - ОПЕРАТОР), яке є професійним суб’єктом експедиторської діяльності у сфері організації перевезень на спеціальних транспортних засобах - автовозах - такого виду вантажу як легкові автомобілі (нові та вживані) (надалі - Послуги).

З метою автоматизації та уніфікації процесу укладання та виконання договорів про надання Послуг, забезпечення інформаційної, договірної та технологічної взаємодії ОПЕРАТОРА із ЗАМОВНИКАМИ Послуг, ОПЕРАТОРОМ було створено цей веб-сайт у мережі Інтернет за адресою 1move.com (надалі - Сайт), який разом з усім його наповненням, програмним кодом (забезпеченням), додатками та апаратними засобами утворює Сервіс «1MOVE» (або Сервіс).

Основним призначенням Сайту та Сервісу «1MOVE» є створення умов для дистанційного та автоматизованого замовлення будь-якими особами Послуг ОПЕРАТОРА та ведення повної й усієї комунікації (інформаційної, договірної, технологічної) між ОПЕРАТОРОМ та ЗАМОВНИКАМИ у процесі надання та споживання таких Послуг.

Доступ до Сайту

Доступ до Сайту може мати будь-яка особа, яка заходить за адресою 1move.com.

Надаючи доступ до Сайту необмеженому колу осіб, ОПЕРАТОР звертає увагу на те, що ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ Є МОЖЛИВИМ ЛИШЕ ЗА УМОВИ ПОВНОГО ТА БЕЗЗАСТЕРЕЖНОГО ПРИЙНЯТТЯ ЦИХ УМОВ. Особа, для якої Умови користування цим Сайтом є неприйнятними, не може ним користуватися. Якщо особа, незважаючи на вказані тут застереження, продовжує користуватися Сайтом, це означає, що вона у повному обсязі та беззастережно приймає його Умови та бере на себе зобов’язання неухильно дотримуватись змісту цих Умов.

ОПЕРАТОР залишає за собою право в будь-який час на свій розсуд змінювати, додавати або видаляти пункти цих Умов використання. Будь-яка особа, які відвідує Сайт, несе відповідальність за періодичну перевірку цих Умов на наявність змін. Продовження використання Сайту після внесення змін означає прийняття особою-відвідувачем цих змін. За умови дотримання цих Умов ОПЕРАТОР надає будь-якій особі-відвідувачу особисте, невиключне, що не підлягає передачі іншій особі, обмежене рамками цих Умов право на відвідування і використання Сайту.

Без реєстрації на Сайті його відвідувачі мають можливість ознайомитись із основним його призначенням, зі змістом Сервісу «1MOVE», а також з умовами замовлення Послуг, порядком їх надання та визначити пропоновану ОПЕРАТОРОМ вартість Послуг для відповідного майбутнього Замовлення.

Порядок та умови доступу до Сервісу «1MOVE»

Для отримання доступу до Сервісу «1MOVE», як основної складової Сайту, та можливостей, що ним пропонуються, особа, яка вперше має намір отримати такий доступ, повинна пройти процедуру реєстрації на Сайті. Для реєстрації особа зобов’язується надати достовірну та повну інформацію про себе з питань, що будуть запропоновані в формі реєстрації, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

Особа, яка пройшла процедуру реєстрації, отримує статус Зареєстрованого користувача і для неї створюється на Сайті Обліковий запис. Обліковий запис у цілому являє собою сукупність даних про Зареєстрованого користувача, що включає інформацію надану Зареєстрованим користувачем при реєстрації та внутрішню інформацію Сервісу про такого користувача, що зберігається в Сервісі та необхідна для розпізнавання (аутентифікації) Зареєстрованого користувача і надання доступу до його особистих даних, налаштувань і можливостей у рамках Сайту та Сервісу.

Особа, яка пройшла процедуру реєстрації та отримала статус Зареєстрованого користувача, у подальшому кожного разу з метою отримання доступу (входу) до Сервісу повинна проходити процедуру Аутентифікації. Під процедурою Аутентифікації розуміється процедура перевірки автентичності Зареєстрованого користувача шляхом порівняння введеного ним Логіна та Пароля з логіном та паролем, збереженим у базі даних користувачів Сервісу.

Якщо реєстрація здійснюється для юридичної особи, особа, що діє від імені такої юридичної особи, повинна мати усі належні повноваження і права, необхідні для визнання та прийняття положень цієї Угоди та створення Облікового запису.

ОПЕРАТОР залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Зареєстрованого користувача підтвердження даних, вказаних при реєстрації, та запросити у зв’язку з цим підтверджуючі документи, ненадання яких може бути розцінено ОПЕРАТОРОМ як надання недостовірної інформації.

Персональна інформація Зареєстрованого користувача, що міститься в його Обліковому записі, зберігається та обробляється ОПЕРАТОРОМ на умовах конфіденційності.

Логін та пароль для доступу до Облікового запису Зареєстрованого користувача

При проходженні процедури реєстрації особа самостійно вибирає собі логін (унікальне символьне ім’я Облікового запису Зареєстрованого користувача) та пароль для доступу до Облікового запису.

Зареєстрований користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) вибраного ним пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля. Зареєстрований користувач самостійно несе відповідальність за усі дії (а також їх наслідки) в рамках чи у зв’язку з використанням Сайту та Сервісу під його Обліковим записом, включаючи випадки добровільної передачі Зареєстрованим користувачем даних для доступу до свого Облікового запису. При цьому всі дії в рамках та під час використання Сайту та Сервісу під Обліковим записом Зареєстрованого користувача вважаються зробленими самим користувачем, за винятком випадків, коли такий користувач, у порядку, визначеному цими Умовами, повідомив ОПЕРАТОРА про несанкціонований доступ до Сервісу з використанням Облікового запису Зареєстрованого користувача і/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля.

Зареєстрований користувач зобов’язаний негайно повідомити ОПЕРАТОРА про будь-який випадок несанкціонованого (не дозволеного користувачем) доступу до Сервісу з використанням його Облікового запису та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. У цілях безпеки, Зареєстрований користувач зобов’язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка " Вихід ") після закінчення кожної сесії роботи з Сервісом. ОПЕРАТОР не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Зареєстрованим користувачем положень цієї частини Умов.

Припинення реєстрації

ОПЕРАТОР має право заблокувати або видалити Обліковий запис Зареєстрованого користувача, а також заборонити доступ з використанням будь-якого Облікового запису до Сервісу без пояснення причин, в тому числі у разі порушення Зареєстрованим користувачем умов Угоди та/чи Договору, а також у разі невикористання Сервісу впродовж значного періоду (тривалість періоду, що визначається значним, встановлюється ОПЕРАТОРОМ в кожному окремому випадку).

Зареєстрований користувач має право у будь-який момент видалити свій Обліковий запис, використавши відповідну функцію у відповідному розділі Сервісу. З видаленням Облікового запису видаляються усі персональні дані про Зареєстрованого користувача, а інші дані, що були внесені таким користувачем до Сервісу, не видаляються, бо, приймаючи умови цієї Угоди, Зареєстрований користувач погоджується на передачу ОПЕРАТОРУ права на використання таких даних для цілей, передбачених Сервісом.

Зареєстровані користувачі отримують можливість:

 • визначати за допомогою Сервісу пропоновану ОПЕРАТОРОМ вартість Послуг згідно з інформацією щодо перевезення, зазначеною користувачем у відповідній формі;
 • здійснювати поповнення балансу Зареєстрованого користувача у системі Сервісу;
 • акцептувати публічну пропозицію (Оферту) ОПЕРАТОРА щодо укладання Договору про надання транспортно-експедиторських послуг з організації перевезень вантажу (нових та вживаних легкових автомобілів) за замовленням;
 • укладати з ОПЕРАТОРОМ Договір про надання Послуг на умовах, визначених у публічній пропозиції (оферті);
 • користуватися іншими можливостями та функціоналом Сервісу.

Надання Послуг у рамках Сервісу

Отримання Зареєстрованим користувачем Послуг від ОПЕРАТОРА, що пропонується надавати за допомогою Сервісу «1MOVE», є можливим лише на підставі Договору, який укладається шляхом прийняття (акцепту) публічної пропозиції (Оферти), розміщеної на Сайті.

Пропонування ОПЕРАТОРОМ безпосередніх умов надання Послуг здійснюється на підставі замовлень Зареєстрованих користувачів та кожного разу окремо щодо кожного окремого замовлення на перевезення. У зв’язку із зазначеним, укладання Договору про надання Послуг шляхом акцептування публічної пропозиції (Оферти) здійснюється кожного разу при оформленні Зареєстрованим користувачем замовлення.

Надання ОПЕРАТОРОМ Послуг на підставі Замовлення є можливим виключно за умови та після акцептування Оферти та на умовах, що визначені у такій Оферті. Для цілей акцептованої публічної пропозиції (Оферти) та Договору Зареєстрований користувач розглядається у значенні ЗАМОВНИК.

Майнові права та обмеження користування

ОПЕРАТОРУ та/або його ліцензіарам належать усі права, в тому числі права власності та майнові права, а також усі майнові права інтелектуальної власності щодо Сайту, Сервісу та їх вмісту, включаючи крім іншого, текст, графіку, інтерфейси користувача, візуальні інтерфейси, фотографії, назви товарних знаків, логотипи, звуки, музику, зображення і програмні коди (спільно іменовані «Вміст»), а також дизайн, структуру, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Вмісту, що входить до складу Сайту.

Користувач сайту, незалежно від того, чи має він статус Зареєстрованого користувача чи ні, не отримує в цьому відношенні ніяких прав, у тому числі права володіння назвою, права власності та майнові права, за винятком прав на обмежене використання Сайту та Сервісу, прямо зазначених у цих Умовах. Будь-які права, не зазначені прямо в цих Умовах, вважаються такими, що не мають юридичної сили.

Крім тих випадків, коли це явно зазначено в цих Умовах та/або публічній пропозиції (Оферті), ніяка частина Сайту і Вмісту не може бути скопійована, відтворена, опублікована, розміщена в Інтернеті, відправлена поштою, публічно продемонстрована, закодована, переведена, передана або поширена будь-яким способом (включаючи «дублювання») на будь-який інший комп'ютер, сервер, веб-сайт або будь-який інший носій для публікації, розповсюдження або будь-якого комерційного підприємства без попередньої явно вираженої письмової згоди ОПЕРАТОРА.

Використання Сайту

Забороняється використовувати будь-які засоби «глибинного зв'язування», збір інформації на сторінках Сайту, роботів, «павуків» або інші автоматичні пристрої, програми, алгоритми або методи, а також будь-які схожі або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження будь-якої частини Сайту або будь-якого Вмісту; забороняється будь-яким способом відтворювати або обходити навігаційну структуру або подання Сайту чи будь-якого Вмісту для отримання або спроби отримання будь-яких матеріалів, документів або інформації будь-якими засобами, які не були спеціально надані допомогою Сайту. ОПЕРАТОР залишає за собою право блокувати будь-які такі дії.

Забороняється намагатися отримати несанкціонований доступ до будь-якої частини або функції Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до Сайту або будь-якого сервера ОПЕРАТОРА і будь-яких послуг, запропонованих на Сайті або за допомогою Сайту, шляхом злому, «аналізу» пароля або будь-якими іншими незаконними засобами.

Забороняється виявляти, сканувати або перевіряти недоліки в системі безпеки Сайту або будь-якої мережі, що відноситься до Сайту, а також порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, що відноситься до Сайту. Забороняється виконувати зворотний пошук, відслідковувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого користувача або відвідувачів Сайту або будь-якого іншого ЗАМОВНИКА, а також будь-яким способом використовувати Сайт або будь-яку послугу або інформацію, доступну на сайті або пропоновану за допомогою Сайту, якщо метою є розкриття будь-якої інформації, включаючи, крім іншого, особисту ідентифікаційну інформацію або інформацію, яка вам не належить, на умовах, встановлених Сайтом.

Ви погоджуєтесь не вживати ніяких дій, які покладають необґрунтоване або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Сайту або системи чи мережі ОПЕРАТОРА, а також будь-які системи чи мережі, що відносяться до Сайту або ОПЕРАТОРА.

Ви погоджуєтесь не використовувати ніяких пристроїв, програм або процедур для втручання або спроби втручання в належне функціонування Сайту або будь-які операції, що проводяться на Сайті, або у використання Сайту іншою особою.

Забороняється підробляти заголовки або іншим способом маніпулювати ідентифікаторами з метою спотворення джерела будь-якого повідомлення або даних, відправлених вами до ОПЕРАТОРА на Сайті, за допомогою Сайту або за допомогою будь-якої послуги, пропонованої на Сайті.

Забороняється видавати себе за іншу особу, організацію чи представника іншої особи.

Забороняється використовувати Сайт або будь-який Вміст в будь-яких цілях, заборонених законодавством або цими Умовами використання, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права ОПЕРАТОРА або інших осіб.

Програмні коди. ОПЕРАТОР надає Зареєстрованому користувачу на умовах безоплатності особисту і невиключну ліцензію (без обмеження території дії, але таку, що не підлягає передачі або уступці третім особам) на використання програмних кодів Сервісу, що забезпечують функціонування Сервісу та можуть виконуватись у браузері користувача. Така ліцензія призначена виключно для того, щоб забезпечити Зареєстрованому користувачу можливість користування Сервісом та наданими Оператором або сторонніми організаціями (розробниками) додатковими послугами/сервісами в порядку, зазначеному у відповідних угодах.

За винятком випадків, зазначених у законодавстві, користувач не має права:

 • змінювати, адаптувати, перекладати, здійснювати похідні роботи, декомпілювати, аналізувати, дизасемблювати і намагатися за допомогою інших методів визначити вихідний код будь-якої частини Сервісу та/або будь-якої служби з Сервісу або іншої технології, змісту, даних, підпрограм, алгоритмів, методів, проектних ідей, технологій для користувача інтерфейсу, програмного забезпечення, матеріалів та документації ОПЕРАТОРА;
 • видаляти, спотворювати, приховувати або змінювати повідомлення про авторське право ОПЕРАТОРА, його знаки для товарів та послуг або повідомлення про інші майнові права, що відносяться до Сайту та Сервісу, будь-якої іншої технології, програмного забезпечення, матеріалів або документації ОПЕРАТОРА;
 • створювати або намагатися створити такий же або аналогічний Сервіс або продукт, використовуючи доступ до Сервісу або до запатентованої інформації;
 • поступатися (або надавати субліцензії) правами на використання Програмного забезпечення або іншим чином передавати будь-яку частину його прав на використання Програмного забезпечення.

Дані Сервісу

Внесення через Сайт до Сервісу, пересилання та/або передача через Сервіс, а також відображення на екрані Сервісу Даних (таких як, але не виключно, файли з даними, тексти, комп’ютерне програмне забезпечення, музичні та аудіофайли, а також інші звукові файли, фото -, відео- та інші зображення, тощо) здійснюється користувачем самостійно. Усю відповідальність за зміст Даних, що вносяться до Сервісу, несе безпосередньо користувач.

Зареєстрований користувач є відповідальним за те, щоб внесені ним Дані в Сервіс не порушували прав, у тому числі прав інтелектуальної власності, будь-яких третіх осіб. У разі виникнення претензій до ОПЕРАТОРА з боку третіх осіб щодо Даних (в тому числі, але не виключно, претензій щодо порушення прав інтелектуальної власності), внесених Зареєстрованим користувачем до Сервісу, такий користувач зобов’язується самостійно врегулювати усі спірні питання.

Зареєстрований користувач також зобов’язується:

 • мати усі необхідні згоди, погодження та повноваження, які можуть знадобитися йому для володіння законним правом розміщувати або доводити до відома ОПЕРАТОРА або до загального відома будь-які Дані через Сайт;
 • не розміщувати нелегальні, образливі, наклепницькі чи інші неналежні Дані;
 • не поширювати і не розміщувати спам, «листи щастя», схеми «пірамід», віруси або будь-які інші технології, які можуть завдати шкоди Сервісу, або інтересам чи майну інших Зареєстрованих користувачів.

Зареєстрований користувач, розміщуючи в Сервісі Дані, надає іншим користувачам Сервісу невід’ємне право на використання Даних шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробку (у тому числі на друк копій), аналізу та інші права винятково з метою їх використання відповідно до їх облікових записів в Сервісі.

Права ОПЕРАТОРА на Дані. Дані, що вносяться Зареєстрованим користувачем в систему Сервісу, не стають власністю ОПЕРАТОРА, але ОПЕРАТОР має право використовувати такі Дані для наступного:

 • відтворення, адаптування, перекладу, опублікування, демонстрування і розповсюдження виключно з метою забезпечення можливості функціонування Сервісу; надання, підтримки, забезпечення захисту та удосконалення Сервісу;
 • зберігання на своїх серверах;
 • створення резервних копій;
 • підготовки та надання (у тому числі шляхом публікації) іншим користувачам Системи та третім особам статистичної інформації, тобто інформації, що дає кількісну характеристику масових явищ і процесів, пов’язаних із послугами щодо перевезень автомобілів, і без вказівки імен (найменувань);
 • будь-яких інших дій, пов’язаних з досягненням цілей цих Умов та Договору;
 • для інших цілей, пов'язаних або випливаючих зі змісту цих Умов.

Користувач надає ОПЕРАТОРУ право на використання Даних для цілей, зазначених у цьому розділі, безстроково, тобто, як протягом строку дії Договору, так і після його закінчення протягом 75 років.

Персональні дані. Будь-який користувач Сайту підписанням цієї Угоди засвідчує своє розуміння та усвідомлення того, що Сайтом може збиратись інформація про відвідування Сайту, а частина внесених Зареєстрованими користувачами Даних в систему Сервісу може представляти собою Персональні дані.

Під Персональними даними розуміються, зокрема, такі відомості про фізичних осіб: П.І.Б., адреса, номер телефону, адреса електронної пошти, ідентифікатори та паролі користувачів, паспортні дані чи дані інших ідентифікаційних посвідчень та документів, інформація про кредитні картки й інша фінансова інформація. Для цілей цього Договору не вважається персональними даними (далі - неперсональні дані) інформація, яка сама по собі не може бути використана для того, щоб ідентифікувати або зв'язатися з фізичною особою, зокрема, така як демографічна інформація (вік, стать, дохід, освіта, професія, посада, індекс і т.д.). Неперсональні дані можуть також включати технічну інформацію, за винятком інтернет-адреси конкретної особи, а також анонімні дані, що включають користування Інформаційним сервісом.

Зареєстрований користувач бере на себе зобов’язання і відповідальність вносити в систему Сервісу Персональні дані тільки тих фізичних осіб, що надали письмову згоду на обробку їх персональних даних і на надання права обробки їх Персональних даних іншим суб’єктам, зокрема, ОПЕРАТОРУ.

У разі внесення до системи Сервісу Персональних даних фізичних осіб, які не надали своєї письмової згоди на обробку їх Персональних даних і на надання права обробки їх Персональних даних іншим суб’єктам, Зареєстрований користувач одноосібно несе всю і повну відповідальність перед такими особами за порушення законодавства про захист персональних даних та/або компенсує ОПЕРАТОРУ витрати, які він понесе або змушений буде понести в зв’язку з вимогами таких осіб.

Зареєстрований користувач підписанням даного Договору надає Оператору право на обробку Персональних даних, які будуть вноситися ним в систему Сервісу. При обробці Персональних даних Оператор буде виходити з того, що Зареєстрованим користувачем дотримані всі умови цієї Угоди щодо Персональних даних, які можуть вноситися до системи Сервісу.

Шляхом підписання цієї Угоди Зареєстрований користувач:

 • підтверджує, що йому відомо про цілі, функціональні можливості та завдання Сервісу.
 • підтверджує своє розуміння і згоду на те, що внесені ним в систему Сервісу Дані будуть доступні для вивчення, обробки, аналізу і використання ОПЕРАТОРОМ, іншими користувачами Сервісу у випадках, в порядку та на умовах, прямо зазначених у цій Угоді та у Договорі.
 • погоджується з тим, що він не має права розголошувати третім особам – не користувачам Сервісу – Дані, доступ до яких він отримав, без отримання письмової згоди інших користувачів Сервісу, які внесли ці відповідні Дані в систему Сервісу, та/або без письмової згоди ОПЕРАТОРА.

ОПЕРАТОР підписанням цієї Угоди бере на себе зобов’язання і відповідальність не розголошувати Дані з системи Сервісу третім особам – не користувачам Сервісу - (за винятком тих Даних і тих випадків, коли надання Даних необхідно для досягнення цілей цієї Угоди та Договору, а також у випадках, коли таке надання випливає з вимог законодавства), а також не розголошувати і не надавати доступ іншим користувачам до тієї інформації і даних, до яких вони не мають права доступу.

При цьому ОПЕРАТОР має право показувати всі зареєстровані адреси завантаження та розвантаження вантажів усім Зареєстрованим користувачам.

Захист даних. ОПЕРАТОР приймає всі необхідні заходи для захисту Даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішні заходи щодо забезпечення фізичної безпеки Даних для запобігання неавторизованого доступу до системи Сервісу, в яких ОПЕРАТОР зберігає Дані, у тому числі, Персональні дані.

Сторонні сервіси, програми та контент

Сервіс може надавати доступ до сторонніх послуг чи сервісів в мережі Інтернет, програм і контенту, якими володіють або за роботу яких відповідають треті особи (далі - Сторонній сервіс).

Умови використання Стороннього сервісу будуть визначатися окремими угодами про використання Стороннього сервісу.

Обмеження відповідальності

ОПЕРАТОР не несе відповідальності перед користувачами за будь-який збиток, який він можете понести в результаті:

 • будь-яких змін, які ОПЕРАТОР має право вносити на Сайт та в системи Сервісу;
 • припинення (на постійній чи тимчасовій основі) надання Сервісу (або будь-якої окремої функції або властивості Сервісу);
 • видалення, збою або неможливості збереження будь-якої інформації і даних, що містяться в Сервісі або передаються з використанням Сервісу;
 • ненадання Зареєстрованим користувачем ОПЕРАТОРУ точної інформації для Облікового запису;
 • неспроможності Зареєстрованого користувача забезпечити збереження і конфіденційність свого пароля або даних про свій Обліковий запис.

Обмеження відповідальності ОПЕРАТОРА перед Зареєстрованим користувачем, зазначені у цих Умовах, підлягають застосуванню незалежно від того, чи знав ОПЕРАТОР або повинен був знати про можливість виникнення будь-яких таких збитків.

Останнє оновлення Умов від 10 березня 2018 р.