Відстежити

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАН МУВ» укласти ДОГОВІР про надання транспортно-експедиторських послуг з організації перевезень Вантажу (нових та вживаних легкових автомобілів) за замовленням Замовника

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАН МУВ» ,що є юридичною особою згідно із законодавством України, зареєстроване в ЄДРПОУ за номером 39896187, юридична адреса 03022, м. Київ, Голосіївський р-н., вул. Васильківська, будинок 24 (надалі іменується – ОПЕРАТОР), керуючись положеннями Цивільного кодексу України, цим документом оголошує публічну пропозицію (надалі – Оферту) необмеженому колу осіб на укладання з ОПЕРАТОРОМ договору про надання транспортно-експедиторських послуг з організації перевезень Вантажу (надалі – Договір), та бере на себе зобов’язання здійснювати надання транспортно-експедиторських послуг з організації перевезень Вантажу на умовах, визначених цим Договором, кожному, хто до нього звернеться, прийме (акцептує) Оферту та укладе Договір на умовах, що у ньому визначені, для чого розміщує в мережі Інтернет на Сайті www.1move.com цю Оферту про укладання Договору на наступних умовах:

1.    ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

Якщо Договір не вимагає іншого, вказані нижче терміни та визначення мають наступні значення в будь-якому місці даного Договору:

Автовоз - спеціалізований вантажний автомобіль, призначений для перевезення легкових автомобілів.

Агент - особа, яка від свого імені або від імені Оператора приймає Вантаж та супровідні документи від Вантажовідправників чи Перевізників, видає Вантаж та супровідні документи Вантажоодержувачів чи Перевізникам, друкує супровідні документи, консультує Вантажовідправників та Вантажоодержувачів, зберігає Вантаж під час очікування Перевізника чи Вантажоодержувача, надає деякі додаткові послуги, такі як місцева доставка Вантажу, зарядка чи заправка автомобілів, ремонт шин, мийка автомобілів, інше.

Акцепт - вчинення Зареєстрованим користувачем зазначених у Оферті дій, спрямованих на вираження та підтвердження повної та безумовної згоди укласти Договір та одержувати Послуги, після яких Зареєстрований користувач отримує статус Замовника.

Аутентифікація - процедура перевірки автентичності Зареєстрованого користувача/Замовника шляхом порівняння введеного ними Логіна та Пароля з логіном та паролем, збереженим у базі даних користувачів Сервісу.

Баланс Зареєстрованого користувача/ЗАМОВНИКА або Баланс - внутрішній умовний рахунок на Сервісі, що автоматично створюється для кожного Зареєстрованого користувача/Замовника після Реєстрації на Сайті.

Обліковою одиницею Балансу є умовна величина, що називається «гривня».

Баланс Замовника збільшується прямо пропорційно до:

a.суми коштів, сплачених Замовником на банківський рахунок ОПЕРАТОРА відповідно до умов Договору та згідно з рахунком-фактурою, сформованим у відповідному розділі та за допомогою Сервісу або за допомогою карток VISA або Master Card. У цьому випаду Баланс Замовника збільшується протягом 24-х годин після зарахування коштів на банківський рахунок ОПЕРАТОРА.

b.суми штрафів, відшкодувань та інших платежів, які згідно з умовами Договору ОПЕРАТОР зобов’язаний сплатити Замовнику, якщо умовами Договору прямо передбачена можливість сплати штрафів, відшкодувань та інших платежів збільшення розміру Балансу Замовника. У цьому випадку Баланс Замовника збільшується на дату визнання ОПЕРАТОРОМ зобов’язання щодо сплати відповідного платежу, або набрання чинності рішенням суду про зобов’язання ОПЕРАТОРА сплатити на користь Замовника відповідний платіж (та за умови, що станом на таку дату Договір буде чинним).

Баланс Замовника зменшується прямо пропорційно до:

a.вартості наданих ОПЕРАТОРОМ Замовнику Послуг. У цьому випадку Баланс Замовника зменшується на дату оформлення Замовником відповідного Замовлення.

b.суми штрафів, відшкодувань та інших платежів, які згідно з умовами Договору Замовник зобов’язаний сплатити ОПЕРАТОРУ, якщо умовами Договору прямо передбачена можливість сплати штрафів, відшкодувань та інших платежів шляхом зменшення розміру Балансу Замовника. У цьому випадку Баланс Замовника зменшується на дату виникнення у ОПЕРАТОРА права вимагати від Замовника сплати відповідних платежів.

Позитивний залишок на Балансі Замовника означає його право на отримання від ОПЕРАТОРА Послуг або коштів у національній валюті України у розмірі, прямо пропорційному до розміру такого залишку.

Від’ємний залишок на Балансі Замовника означає його обов’язок сплатити на банківський рахунок ОПЕРАТОРА суму коштів, що дорівнює величині від’ємного залишку на Балансі Замовника в абсолютному значенні.

Бек-офіс ОПЕРАТОРА– служба ОПЕРАТОРА, що здійснює адміністративні функції по управлінню процесом надання Послуг та взаємодії з користувачами Системи.

Вантаж - нові та такі, що були у використанні (вживані), легкові автомобілі, що надаються Замовником для перевезення.

Вантажовідправник - особа, яка виступає від свого імені або від імені власника Вантажу, що передає Вантаж для перевезення.

Вантажоодержувач - особа, яка виступає від свого імені або від імені власника Вантажу, що приймає Вантаж після перевезення, організованого ОПЕРАТОРОМ.

Верифікована адреса– адреса, перевірена Бек-офісом ОПЕРАТОРА, та визначена ним як така, за якою може бути здійснене завантаження та/або вивантаження Вантажу у рамках надання Послуг за цим Договором.

Договір - означає цей договір між ОПЕРАТОРОМ та Замовником.

Електронні документи - це належно оформлені документи, інформація яких зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, які передбачені чинним законодавством. Ідентифікація відправника/одержувача здійснюється на підставі їх ідентифікаційних кодів з ЄДРПОУ.

Замовник - Зареєстрований користувач, який прийняв (акцептував) Оферту та уклав Договір.

Замовлення - доручення Замовника на організацію перевезення Вантажу з пункту відправлення в пункт призначення, що відображає усі, повні та достатні умови для організації кожного перевезення, і яке сформоване в та за допомогою Сервісу «1MOVE» ОПЕРАТОРА.

Зареєстрований користувач - користувач Сайту, який пройшов процедуру реєстрації та для якого на Сайті створено Обліковий запис.

Комплектність Вантажу - набір опцій та технічних параметрів легкових автомобілів, що впливають на рівень комфорту оснащення салону автомобілів, естетику кузова, та які зазначаються Замовником у Замовленні.

Контрольний лист (КЛ) - акт огляду Вантажу, що відображає його стан та комплектність. Зміст Контрольного листа формується на підставі інформації, введеної Замовником під час оформлення Замовлення, та роздруковується Замовником з та за допомогою Сервісу.

Логін - унікальна послідовність символів, що означає умовне ім'я Зареєстрованого користувача/Замовника на Сайті і використовувана в цілях його аутентифікації для доступу до Облікового запису.

Обліковий запис - сукупність даних про Зареєстрованого користувача/Замовника, що включає інформацію надану під час реєстрації і внутрішню інформацію Сервісу про Зареєстрованого користувача/Замовника, що зберігається в Сервісі, та яка необхідна для розпізнавання (аутентифікації) Зареєстрованого користувача/Замовника і надання доступу до його особистих даних, налаштувань і можливостей у рамках Сайту та Сервісу.

Оферта - дійсна пропозиція ОПЕРАТОРА до необмеженого кола осіб укласти Договір. Оферта розміщена на Сайті ОПЕРАТОРА www.1move.com.

Пароль - унікальне слово чи набір знаків, що у комбінації з Логіном використовується для отримання доступу (входу) до Облікового запису.

Перевізник - особа, що залучається ОПЕРАТОРОМ для перевезення Вантажу згідно із Замовленням Замовника.

Послуги - транспортно-експедиторські послуги ОПЕРАТОРА з організації перевезень Вантажу за Замовленнями Замовника, взаємодія та комунікація з приводу умов та порядку надання яких здійснюється за допомогою Сервісу «1MOVE».

Послуга 1MOVE Безліміт– транспортно-експедиторська послуга ОПЕРАТОРА, умови якої передбачають організацію перевезення за регулярними маршрутами будь-якої кількості нових автомобілів однієї марки до Верифікованої адреси, протягом наперед визначеного строку та на умовах фіксованої абонентської плати.

Регулярний маршрут - маршрут перевезення Вантажу від пункту навантаження до пункту розвантаження, які наперед визначені Оператором (Системою).

Реєстрація - процедура внесення особою-відвідувачем Сайту інформації про себе до Сервісу, у результаті чого особі надається статус Замовника.

Smart Repair - модульна технологія ремонтів невеликих поверхонь, яка дозволяє швидко і без участі фарбувальної майстерні усунути дрібні пошкодження кузова і більшість інших незначних пошкоджень автомобілів. Ця технологія дозволяє швидко і ефективно усунути дрібні пошкодження без значного пошкодження лакофарбового покриття, а сам ремонт займе не більше 3-х годин без необхідності демонтажу і фарбування всього елемента, на якому має місце пошкодження.

Сайт Сервісу - місце в мережі Інтернет за адресою www.1move.com, де розміщена інформація про Сервіс, умови його функціонування, надання та використання, та через яке відбувається доступ до Сервісу «1MOVE» і взаємодія між учасниками Сервісу (розміщений та доступний інтерфейс клієнтської частини Сервісу).

Сервіс «1MOVE» або Сервіс - автоматизована інформаційно-комунікаційна система ОПЕРАТОРА у вигляді сукупності програмних і апаратних засобів, функціонування якої відбувається/реалізовано у мережі Інтернет за допомогою/через Сайт www.1move.com,і яка забезпечує інформаційну, договірну та технологічну взаємодію ОПЕРАТОРА із Користувачами та Замовниками з питань використання Сервісу, оголошення Оферти та її Акцепту, укладення Договору, оформлення і виконання Замовлення, надання Послуг та з інших питань, пов’язаних з наданням Послуг.

ТТН - документ, який оформлюється при перевезенні Вантажу Автовозом по території України і є первинним документом бухгалтерського обліку.

Уповноважена особа Вантажовідправника - особа, наділена правами діяти від імені Вантажовідправника з питань передачі Вантажу для перевезення та оформлення товаросупровідних документів під час передачі Вантажу.

Уповноважена особа Вантажоодержувача - особа, наділена правами діяти від імені Вантажоодержувача з питань отримання Вантажу після перевезення та оформлення товаросупровідних документів Вантажу, пов’язаних з отримання Вантажу.

2.    ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей документ, що розміщений у мережі Інтернет на Сайті www.1move.com, є публічною Офертою ОПЕРАТОРА до необмеженого кола осіб укласти Договір про надання транспортно-експедиторських послуг з організації перевезення Вантажів (нових та вживаних легкових автомобілів) за Замовленнями.

2.2. Невід’ємною та складовою частиною цієї Оферти є Умови користування сайтом та Сервісом «1MOVE».

2.3. Скористатися можливістю акцептувати Оферту, укласти Договір та замовити Послуги можливо лише через Сервіс «1MOVE».

2.4. Оферта є дійсною з моменту та протягом усього часу її розміщення у мережі Інтернет за адресою www.1move.com та у редакції, що діє на момент її Акцепту. ОПЕРАТОР має право в односторонньому порядку вносити зміни до умов Оферти та / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення ОПЕРАТОРОМ змін до Оферти, такі зміни набувають чинності з моменту опублікування на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

2.5. Оферта містить всі істотні умови, необхідні для укладання, виконання Договору та для надання Послуг.

2.6. Приймаючи умови цієї Оферти шляхом Акцепту, Замовник підтверджує та гарантує, що він:

2.6.1. повністю та уважно ознайомився з умовами Оферти, і умови Оферти є для нього зрозумілими та прийнятними;

2.6.2. розуміє предмет Договору, значення та наслідки своїх дій у зв’язку з укладанням та виконанням Договору;

2.6.3. укладає Договір добровільно, без примусу, не внаслідок помилки чи обману;

2.6.4. має усі права та повноваження для Акцепту Оферти, укладання та виконання Договору;

2.7. Будь-яка комунікація та взаємодія з питань прийняття Оферти, укладання Договору та надання Послуг здійснюється виключено за допомогою та через Сервіс «1MOVE», якщо інше прямо не передбачено Офертою та Договором.

2.8. Будь-яка правоздатна та дієздатна особа може прийняти (акцептувати) Оферту та укласти Договір лише шляхом прийняття їх умов у тому вигляді, як вони викладені у цьому документі.

3.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. ОПЕРАТОР за цим Договором бере на себе зобов’язання надавати транспортно-експедиторські послуги з організації внутрішніх перевезень Вантажів та інші транспортно-експедиторські послуги за Замовленнями Замовників на умовах, визначених цим Договором.

3.2. Вантажі, що надаються Замовниками для організації перевезень, повинні мати такий технічний стан, що дозволяє їм рухатися самостійно («власним ходом»), самостійно заїжджати на Автовоз з метою завантаження для перевезення та самостійно з’їжджати з Автовозу з метою розвантаження.

3.3. Під новими легковими автомобілями для цілей цього Договору розуміються легкові автомобілі, показник пробігу на одометрі яких не перевищує 50 кілометрів, та які до моменту їх прийняття для перевезення, організованого ОПЕРАТОРОМ, не були зареєстровані в офіційних реєстрах транспортних засобів жодної із країн світу.

3.4. Під вживаними легковими автомобілями для цілей цього Договору розуміються легкові автомобілі, показник пробігу на одометрі яких перевищує 50 кілометрів, або які до моменту їх прийняття для перевезення, організованого ОПЕРАТОРОМ, були зареєстровані в будь-якому офіційному реєстрі транспортних засобів будь-якої країни світу (незалежно від показників їх пробігу на одометрі).

3.5. Організація перевезень Вантажу здійснюється тільки:

3.5.1. для визначеної у Замовленні кількості Вантажу;

3.5.2. для зазначених у Замовленні марок, моделей та VIN (ідентифікаційний номер автомобіля) Вантажу;

3.5.3. між чітко визначеними у Замовленні місцями завантаження та розвантаження Вантажу;

3.5.4. між чітко визначеними у Замовленні Вантажовідправником та Вантажоодержувачем.

3.6. При організації перевезень у рамках відповідного Замовлення визначення дати та часу завантаження Вантажу, дати та часу розвантаження Вантажу відбувається згідно з розкладом вибраного Регулярного маршруту.

3.7. З метою забезпечення своєчасного та якісного надання Послуг, ОПЕРАТОР має право здійснювати перевалку Вантажу, здійснювати заміну Автовозів, проміжне та тимчасове зберігання Вантажу на своїх складах та у Агентів. Зберігання Вантажу у таких випадках не підлягає оплаті з боку Замовника, і вартість Послуг не змінюється.

3.8. З метою здійснення транспортно-експедиційного обслуговування відповідно до умов даної Оферти та укладеного з Замовником Договору ОПЕРАТОР має право залучати третіх осіб та/або виконати транспортно-експедиційного обслуговування власними силами та засобами.

4.    ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Інформація про вартість Послуг

4.1.1. Будь-який відвідувач Сервісу «1MOVE» у відповідному його розділі має можливість визначити пропоновану ОПЕРАТОРОМ вартість Послуг для відповідного майбутнього Замовлення.

4.1.2. Для визначення вартості Послуг необхідно обрати маршрут перевезення та зазначити у запропонованій Сервісом формі інформацію про заплановане перевезення. До інформації, яку необхідно буде зазначити, входить, зокрема, але не виключно, інформація про кількість одиниць Вантажу, марки та моделі Вантажу.

4.1.3. На підставі введеної інформації Сервісом в автоматичному режимі будуть визначені та показані варіанти можливих маршрутів перевезень та вартість Послуг відносно цих варіантів. Здійснений таким чином розрахунок вартості Послуг не спричиняє виникнення жодних прав та обов’язків у ОПЕРАТОРА і особи, яка ввела інформацію, щодо надання транспортно-експедиторських Послуг та будь-яких інших прав і обов’язків, а має лише статус довідкової інформації

4.1.4. Відвідувачі Сервісу не обмежені у кількості можливих розрахунків пропонованої вартості Послуг для різних умов та варіантів перевезень. Однак, актуальною, дійсною та такою, що є офіційною пропозицією ОПЕРАТОРА, буде вважатися вартість Послуг, визначена згідно з останнім розрахунком, здійсненим в автоматичному режимі Сервісом на підставі інформації, введеної відвідувачем Сервісу.

4.1.5. Вказаний вище у п. 4.1 Договору порядок отримання інформації про вартість Послуг не поширюється на Послугу 1MOVE Безліміт. З варіантами вартості Послуги 1MOVE Безліміт Замовник може ознайомитись у розділі «Спеціальні пропозиції» на сайті www.1move.com

4.2. Оформлення Замовлення

4.2.1. За умови погодження особи із розміром розрахованої вартості Послуг та іншими умовами надання Послуг, що визначені цим Договором, та з метою підтвердження свого погодження, особа повинна отримати статус Зареєстрованого користувача, а Зареєстрований користувач повинен пройти процедуру Аутентифікації.

4.2.2. Оформлення Замовлення здійснюється виключно Зареєстрованим користувачем, що пройшов процедуру Аутентифікації, та виключно за допомогою Сервісу «1MOVE».

4.2.3. Перед оформленням Замовлення та наданням згоди (відповіді про згоду) на укладання Договору, Зареєстрований користувач зобов’язаний уважно та належним чином ознайомитися з умовами публічної Оферти.

4.2.4. Під оформленням Замовлення розуміється внесення Зареєстрованим користувачем інформації про перевезення у спеціальну форму, визначену та сформовану Сервісом, та направлення такої інформації ОПЕРАТОРУ у вигляді оформленого Замовлення через Систему ОПЕРАТОРА.

4.2.5. Якщо остаточна інформація, яка буде вноситись Зареєстрованим користувачем в форму з метою оформлення Замовлення, буде відрізнятися від інформації, що була ним внесена під час отримання довідкової інформації відносно вартості Послуг, Сервісом може бути визначена інша вартість Послуг. Вартість Послуг, розрахована Сервісом на підставі остаточної інформації, введеної Зареєстрованим користувачем у форму Замовлення, вважається тією вартістю, за якою ОПЕРАТОР пропонує прийняти Оферту та укласти Договір щодо надання Послуг.

4.2.6. У випадку, якщо розрахована вартість Послуг не задовільнить Зареєстрованого користувача, або з інших підстав Замовник має право відмовитись від Замовлення та припинити його оформлення.

4.2.7. У випадку, якщо вартість Послуг та інші умови їх надання влаштовують Зареєстрованого користувача, останньому для підтвердження свого погодження з умовами Оферти ОПЕРАТОРА щодо укладання Договору та надання Послуг необхідно завершити оформлення Замовлення та направити його ОПЕРАТОРУ через Систему ОПЕРАТОРА – для цього Зареєстрований користувач:

a. натискає на кнопку «Замовити/Замовити зараз» після вибору маршруту, кількості одиниць Вантажу, марки та моделі Вантажу, інших даних,

b.натискає на кнопку «Пiдтвердити» після введення контактних даних Вантажовідправника та Вантажоодержувача, VIN (ідентифікаційний номер автомобіля) Вантажу та інших даних. Натисканням кнопки «Пiдтвердити» Замовник підтверджує своє погодження з умовами Оферти ОПЕРАТОРА щодо укладення Договору на надання Послуг.

4.2.8. Здійснення вказаних у підпункті 4.2.7 дій:

a.вважається відповіддю Зареєстрованого користувача ОПЕРАТОРУ про прийняття його пропозиції укласти Договір (Акцептом),

b.підтверджує повне погодження Зареєстрованого користувача з умовами надання Послуг та прийняття без виключення усіх умов Публічної Оферти;

c.з цього моменту Договір вважається укладеним і Зареєстрований користувач отримує статус Замовника на умовах, визначених у Договорі та відповідному Замовленні.

4.2.9. При оформленні Замовлення Замовник вносить інформацію щодо Уповноваженої особи Вантажоодержувача, а саме її ПІП, e-mail, паспортні дані та іншу затребувану Системою інформацію, необхідну для ідентифікації особи при передачі Вантажу. Після оформлення Замовлення до моменту передачі Вантажу Уповноваженій особі Вантажоодержувача Замовник має право змінити Уповноважену особу Вантажоодержувача, вказавши у коментарях до Замовлення нові дані про Уповноважену особу Вантажоодержувача, а саме ї ПІП, e-mail, паспортні дані та іншу затребувану Системою інформацію. Оператор підтверджує зміну Уповноваженої особи Вантажоодержувача шляхом надання позитивної відповіді на коментар Замовника про зміну Уповноваженої особи Вантажоодержувача або іншим чином, передбаченим Системою, що безумовно та повно вказує на прийняття пропозиції зі сторони ОПЕРАТОРА. У випадку, коли Замовник вніс пропозицію щодо зміни Уповноваженої особи Вантажоодержувача після оформлення Замовлення, надавши коментар до Замовлення, та ОПЕРАТОР прийняв та підтвердив відповідні зміни (акцептував пропозицію), ОПЕРАТОР повинен передати Вантаж Уповноваженій особі Вантажоодержувача, вказаній у коментарях. За таких обставин Замовник не матиме жодних претензій до ОПЕРАТОРА стосовно особи, котрій ОПЕРАТОР передав Вантаж, та Замовлення вважатиметься виконаним належним чином. У будь-якому випадку, ОПЕРАТОР здійснює передачу Вантажу представнику Вантажоодержувача, який на момент приймання Вантажу пред’явить Довіреність від Вантажоодержувача на приймання Вантажу від імені Вантажоодержувача згідно належно оформленого в Системі Замовлення.

4.2.10. Фіксація Акцепту Оферти здійснюється ОПЕРАТОРОМ в Сервісі «1MOVE» у вигляді електронного списку Замовлень. Виписки із Сервісу ОПЕРАТОРА можуть використовуватись як докази при розгляді спорів, у тому числі в судовому порядку.

4.2.11. Замовлення, оформлене у Сервісі у порядку, описаному у цьому Договорі, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до документу, оформленого у письмовій формі.

4.3. Особливості оформлення Замовлення для Послуги 1MOVE Безліміт.

4.3.1. Вказаний у пункті 4.2 порядок оформлення Замовлення поширюється також і на порядок оформлення Замовлення у рамках Послуги 1MOVE Безліміт, за виключенням умов щодо розрахунку та погодження вартості Замовлення для цієї Послуги.

4.3.2. Право на оформлення Замовлення у рамках Послуги 1MOVE Безліміт виникає у Замовника з дня активації цієї послуги відповідно до умов, визначених у п. 4.6 цього Договору.

4.3.3. При оформленні Замовлення у рамках Послуги 1MOVE Безліміт, Замовнику слід враховувати, що Замовлення у рамках цієї Послуги буде прийняте до виконання ОПЕРАТОРОМ лише при дотриманні наступних умов:

a.    на момент перевезення Послуга («підписка») має бути оплачена в повному обсязі відповідного до обраного варіанту;

b.    перевезення здійснюються до верифікованої адреси Замовника;

c.    перевезення здійснюються лише для нових автомобілів марки Renault.

У разі недотримання зазначених у цьому підпункті умов, оформлення Замовлення буде відбуватися за загальною процедурою.

4.3.4. Кількість Замовлень та автомобілів, що можуть бути оформленні/заявлені у рамках строку дії оформленого варіанту Послуги 1MOVE Безліміт, необмежена в пропозиції БЕЗЛІМІТ на 3 місяці та обмежена 3-ма в пропозиції ОДИН МІСЯЦЬ.

4.4. Оформлення/вибір Послуги 1MOVE Безліміт

4.4.1. Замовник має право оформити із ОПЕРАТОРОМ договірні відносини щодо надання транспортно-експедиторських послуг на умовах Послуги 1MOVE Безліміт.

4.4.2. Можливі для вибору варіанти Послуги 1MOVE Безліміт, зміст кожного із варіантів цієї послуги та їх вартість розміщені за в розділі «Спеціальні пропозиції» на сайті www.1move.com

4.4.3. За умови згоди замовника із вартістю та умовами одного із запропованих у Системі варіантів Послуги 1MOVE Безліміт та з іншими загальними умовами надання Послуг, що визначені цим Договором, а також з метою підтвердження свого погодження, замовник повинен отримати статус Зареєстрованого користувача, а Зареєстрований користувач повинен пройти процедуру Аутентифікації.

4.4.4. Вибір та оформлення Послуги 1MOVE Безліміт здійснюється виключно Зареєстрованим користувачем, що пройшов процедуру Аутентифікації, та виключно за допомогою Сервісу «1MOVE».

4.4.5. Перед вибором та оформленням Послуги 1MOVE Безліміт та наданням згоди (відповіді про згоду) на укладання Договору, Зареєстрований користувач зобов’язаний уважно та належним чином ознайомитися з умовами публічної Оферти.

4.4.6. Для підтвердження свого погодження з умовами Оферти ОПЕРАТОРА щодо укладання Договору та обраним варіантом Послуги 1MOVE Безліміт необхідно завершити оформлення та направити ОПЕРАТОРУ через Систему ОПЕРАТОРА інформацію про здійснений вибір – для цього Зареєстрований користувач у порядку черговості (або у порядку черговості дій, що буде визначений Системою):

a.    натискає на кнопку «Замовити»/«Замовити зараз», розташовану під обраним варіантом Послуги 1MOVE Безліміт;

b.    у разі погодження з Умовами замовлення - натискає кнопку «Підтвердити».

4.4.7. Здійснення вказаних у підпункті 4.4.6 дій:

a.    вважається відповіддю Зареєстрованого користувача ОПЕРАТОРУ про прийняття його пропозиції укласти Договір (Акцептом);

b.    підтверджує повне погодження Зареєстрованого користувача з умовами надання обраного ним варіанту Послуги 1MOVE Безліміт та прийняття без виключення усіх умов Публічної Оферти;

c.    з цього моменту Договір вважається укладеним і Зареєстрований користувач отримує статус Замовника на умовах, визначених у Договорі та відповідно до обраного ним варіанту Послуги 1MOVE Безліміт.

4.5. Оплата Замовлення

4.5.1. За загальним правилом, надання ОПЕРАТОРОМ Послуг здійснюється на умовах передоплати. Це означає, що до початку надання ОПЕРАТОРОМ Послуг Замовник зобов’язується сплатити на користь ОПЕРАТОРА повну вартість Послуг, визначену під час формування Замовлення та його направлення ОПЕРАТОРУ (надалі – Повна вартість Послуг).

4.5.2. Зобов’язання ОПЕРАТОРА по наданню Замовнику Послуг згідно з оформленим останнім Замовленням виникають лише за умови та з моменту надходження Повної вартості Послуг на банківський рахунок ОПЕРАТОРА.

4.5.3. Замовник має право здійснити оплату Повної вартості Послуг одним із наступних способів, які будуть доступні на момент оплати:

a.    шляхом списання коштів з Балансу;

b.    банківським переказом на підставі рахунку-фактури;

c.    за допомогою картки VISA або Master Card;

4.5.4. При закінченні оформлення Замовлення Сервіс може запропонувати Замовнику вибрати один із способів оплати Замовлення. Вибір способу оплати здійснюється шляхом натискання на зображення відповідного способу оплати.

4.5.5. Списання коштів з Балансу

a.    За умови достатності коштів на Балансі, необхідна сума для оплати Повної вартості Послуг буде списана з Балансу Замовника. Списання коштів з Балансу вважається належною оплатою Послуг.

b.    За умови недостатності коштів на Балансі, Замовнику буде запропоновано поповнити Баланс або відмовитись від обраного способу оплати та вибрати інший спосіб оплати.

c.    Баланс поповнюється шляхом перерахування коштів Замовником на банківський рахунок ОПЕРАТОРА, на умовах передплати згідно з рахунком-фактурою.

4.5.6. Оплата на підставі рахунку-фактури

a.    При виборі оплати на підставі рахунку-фактури розрахована Повна вартість Послуг завершеного оформленого Замовлення (згідно з пп. 4.4.7.) діє лише протягом однієї доби (тобто протягом 24 годин з моменту завершення оформлення Замовлення).

b.    При виборі цього способу оплати Замовнику слід враховувати, що рахунок-фактура ОПЕРАТОРА є дійсним для оплати Повної вартості Послуг оформленого Замовлення лише протягом однієї доби після виставлення рахунку-фактури.

c.    Оплата згідно з таким рахунком-фактурою зараховується Замовнику як оплата Повної вартості Послуг лише у тому випадку, якщо вона надійде на банківський рахунок ОПЕРАТОРА протягом однієї доби після того, як був сформований рахунок-фактура.

d.    Оплата від Замовника, що надійде на банківський рахунок ОПЕРАТОРА пізніше ніж протягом однієї доби після виставлення рахунку-фактури, буде зарахована на Баланс Замовника.

4.5.7. Повернення Замовнику коштів з Балансу

a.    Повернення коштів Замовнику здійснюється ОПЕРАТОРОМ після отримання останнім від Замовника відповідного листа на повернення коштів, оформленого на ім’я ОПЕРАТОРА.

4.5.8. Здійснення Замовником оплат Замовлень за допомогою будь-якого із способів є підтвердженням його схвалення Замовлення та прийняттям умов Договору до виконання.

4.5.9. Статус оплати відображається у відповідному розділі Облікового запису Замовника.

4.6. Оплата обраного Замовником варіанту надання Послуги 1MOVE Безліміт, замовленої за спеціальної пропозицією «1MOVE» Безліміт відбувається наступним чином:

a.    після вчинення Замовником дій, визначених у пп. 4.4.6 цього Договору, Замовник одразу отримує на електрону пошту рахунок для оплати обраної Послуги («підписки»);

b.    у день, наступний після дня отримання ОПЕРАТОРОМ від Замовника у повному обсязі оплати згідно з рахунком, Послуга 1MOVE Безліміт активується.

4.7. Організація виконання Замовлення

4.7.1. З моменту надходження на банківський рахунок ОПЕРАТОРА Повної оплати Послуг або списання з Балансу Замовника коштів у розмірі Повної оплати Послуг згідно з оформленим Замовленням у ОПЕРАТОРА виникають зобов’язання по наданню Послуг/виконанню Замовлення.

4.7.3. Планування дати та часу завантаження

a.    На етапі планування перевезення дата та час подачі Автовозу під завантаження Вантажу визначаються:

i.    при регулярних перевезеннях – згідно з розкладом регулярних маршрутів;

ii.    при нерегулярних перевезеннях – ОПЕРАТОРОМ протягом одного робочого дня.

b.    Уповноважена особа Вантажовідправника через Систему повідомляється про дату та час подачі Автовозу під завантаження Вантажу, ПІБ водія та державний номер Автовозу.

4.7.4. Організація перевезення

a.    Після визначення дати та часу подачі Автовозу для завантаження Вантажу, ОПЕРАТОР забезпечує подачу Автовозу під завантаження Вантажу до місця навантаження відповідно до обраного Регулярного маршруту або до іншого погодженого Оператором місця.

b.    Обов’язки Замовника. Замовник зобов’язується до визначеного часу подачі Автовозу під завантаження Вантажу:

i.    Забезпечити підготовку або підготувати Вантаж для огляду та завантаження, а саме: Вантаж має бути чистим, має знаходитись у безпечному для огляду та завантаження місці, комерційний Вантаж має бути із залишком пального у пальному баці на рівні не менше 5 літрів ;

ii.    Забезпечити підготовку або підготувати транспортні та товаросупровідні документи, а саме, ТТН та Контрольні листи, шляхом роздрукування форми цих документів, що розміщенні у Сервісі. При відсутності належним чином оформленого Контрольного листа, ОПЕРАТОР не буде нести відповідальності за стан та комплектність прийнятого до перевезення Вантажу;

iii.    Забезпечити наявність на визначену дату і час та у місці завантаження Вантажу Уповноваженої особи Вантажовідправника.

4.7.5. Приймання Вантажу до перевезення

a. Передачу Вантажу для перевезення зі сторони Вантажовідправника здійснює відповідна Уповноважена особа Вантажовідправника. Приймання Вантажу до перевезення здійснює водій Автовозу.

b.    Уповноважена особа Вантажовідправника зобов’язана пред’явити Водію Автовозу документ, що підтверджує її повноваження. У випадку не пред’явлення такого документа Замовник та ОПЕРАТОР домовились вважати, що особа, яка представилась як Уповноважена особа Вантажовідправника, має повноваження щодо передання Вантажу для перевезення та оформлення товаросупровідних документів, і ОПЕРАТОР не буде нести жодної відповідальності, якщо з’ясується, що така особа діяла з перевищенням повноважень.

c.    Під час приймання Вантажу до перевезення Водій здійснює його огляд на предмет наявності видимих пошкоджень Вантажу, комплектності Вантажу та інших зауважень щодо Вантажу (надалі – Огляд).

d.    Під час Огляду Водій має право фотографувати Вантаж у цілому та/або його видимі пошкодження чи робити фотографії інших зауважень. Кількість фотографій, які має право зробити Водій, не обмежується. Усі фотографії, зроблені Водієм, зберігаються у Сервісі, і Замовник має право з ними знайомитися та їх переглядати у Сервісі.

e.     Вантажовідправник зобов’язаний сприяти Водію в Огляді та фотографуванні Вантажу.

f.    При перевірці у рамках Огляду комплектності Вантажу Водій здійснює перевірку наявності та цілісності тих із елементів комплектності Вантажу, що були зазначені Замовником у Замовлені та відображені Сервісом в Контрольному листі. ОПЕРАТОР не несе відповідальності за ті елементи із комплектності Вантажу, що не зазначені у Контрольному листі.

g.    Результати Огляду вносяться Водієм до Контрольного листа, наданого Уповноваженою особою Вантажовідправника.

h.    Відразу після Огляду Водій та Уповноважена особа Вантажовідправника підписують по 2 (два) примірники Контрольних листів на кожну одиницю Вантажу, кожний з яких має силу оригіналу. Один примірник Контрольного листа на кожну одиницю Вантажу залишається у Вантажовідправника, а інший – у Водія. Документи можуть також підписуватись в електронному вигляді визначеному ч. 8 Договору.

i.    З моменту підписання Контрольних листів Водієм Автовозу ризики пошкодження чи втрати Вантажу, прийнятого до перевезення, переходять до ОПЕРАТОРА (за виключенням випадків, зазначених у пункті 5), а тому з цього моменту Вантажовідправник втрачає право здійснювати будь-які дії з Вантажем.

4.7.6. Завантаження Вантажу на Автовоз

a.    Після підписання Контрольних листів Водій здійснює завантаження Вантажу на Автовоз та його укріплення.

b.    Після завершення укріплення Вантажу на Автовозі, Водій та Уповноважена особа Вантажовідправника складають та підписують ТТН у 4 (чотирьох) оригінальних примірниках, один з яких залишається у Вантажовідправника, а 3 (три) – у Водія. Документи можуть також підписуватись в електронному вигляді визначеному ч. 8 Договору.

4.7.7. Замовник та ОПЕРАТОР зобов’язуються організувати роботу відповідно Уповноваженої особи Вантажовідправника та Водія таким чином, щоб приймання Вантажу до перевезення, його завантаження на Автовоз та оформлення усіх транспортних та товаросупровідних документів не перевищувало нормативний час – 30 хвилин на одиницю Вантажу.

4.7.8. У разі, якщо з моменту прибуття Автовозу до місця завантаження Вантажу, або з моменту настання запланованого часу подачі Автовозу під завантаження, якщо Автовоз прибув раніше, більше як 30 хвилин сам Вантаж та/або транспортні та/або супровідні документи не готові для оформлення приймання-передачі Вантажу та/чи його завантаження, або більше 30 хвилин відсутня Уповноважена особа Вантажовідправника, ОПЕРАТОР має право відмовитися від надання Послуг згідно із оформленим Замовленням без будь-яких наслідків або претензій з боку Замовника, і стягнути із Замовника штраф у розмірі Повної вартості Послуг. При цьому:

a.    відмова від надання Послуг у такому випадку оформлюється/фіксується шляхом складання Акту про відмову від надання Послуг з перевезення Вантажу. Такий Акт може бути підписаний обома сторонами, а саме Водієм Автовозу та Уповноваженою особою Вантажовідправника, або Водієм Автовозу та незалежною третьою особою, або самостійно Водієм Автовозу. В останньому випадку такий Акт буде вважатись належним доказом фіксації відмови від надання Послуг з перевезення Вантажу.

b.    з моменту оформлення/фіксування відмови ОПЕРАТОРА від надання Послуг зобов’язання ОПЕРАТОРА по наданню Послуг та виконанню оформленого Замовником Замовлення і Договір вважаються припиненими.

c.    для стягнення із Замовника штрафу, визначеного цим підпунктом, ОПЕРАТОР має право здійснити зарахування зустрічних однорідних вимог, а саме, зобов’язання Замовника сплатити ОПЕРАТОРУ штраф, визначений цим підпунктом, зарахувати із зустрічними зобов’язаннями ОПЕРАТОРА перед Замовником щодо повернення коштів у зв’язку із відмовою від надання Послуг.

4.7.9. Перевезення Вантажу

a.    Перевезення Вантажу здійснюється після завантаження Вантажу на Автовоз та завершення оформлення транспортних та супровідних документів у порядку, визначеному цим Договором.

b.    ОПЕРАТОР забезпечує перевезення Вантажу у строки та до місця, що визначені у Замовленні.

c.    Сервіс завчасно повідомить Уповноважену особу Вантажоодержувача (якщо така особа буде зазначена в Замовленні) про очікуваний час прибуття Автовозу до місця розвантаження Вантажу шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту Замовника та Уповноваженої особи Вантажодержувача, що вказані у Замовленні. Замовник та ОПЕРАТОР домовились вважати такий спосіб направлення повідомлення таким, що вчинений належним чином, і таким, що не вимагає від ОПЕРАТОРА отримання від Замовника підтвердження факту отримання такого повідомлення. Замовник бере на себе зобов’язання забезпечити своєчасне відслідковування моменту надходження повідомлення від ОПЕРАТОРА на електронну пошту та належне функціонування (робочий стан) електронної пошти, зазначеної у Замовленні, і самостійно несе відповідальність за наслідки невиконання чи неналежного виконання цих зобов’язань.

4.7.10. Розвантаження Вантажу

a.    Уповноважена особа Вантажоодержувача повідомляється за допомогою Сервісу про дату та час прибуття Автовозу до місця розвантаження Вантажу.

b.    Замовник зобов’язується забезпечити присутність Уповноваженої особи Вантажоодержувача на визначену дату і час у місці розвантаження Вантажу та наявність у такої особи документу, що її посвідчує.

c.    У разі, якщо Уповноважена особа Вантажоодержувача буде відсутньою на визначену дату і час у місці розвантаження Вантажу більше як 30 хвилин після прибуття Автовозу, або якщо у такої особи буде відсутнім при собі оригінал документу, що її посвідчує, ОПЕРАТОР має право припинити надання Послуг та доставити Вантаж для відповідального зберігання до Агента.

d.    У випадку як вказано у підпункті 4.4.10.с Сторони будуть вважати, що здійснена переадресація Вантажу на адресу Агента та що оплата перевезення здійснена до місця відповідального зберігання Вантажу.

e.    Подальша організація перевезення такого Вантажу, що був переадресований на адресу Агента, ОПЕРАТОРОМ можлива лише на підставі окремого Замовлення Замовника, оформленого у порядку, визначеному цим Договором.

f.    У разі присутності Уповноваженої особи Вантажоодержувача на визначену дату і час у місці розвантаження Вантажу, і якщо така особа буде встановлена Водієм на підставі документу, що її посвідчує, Водієм буде здійснено розвантаження Вантажу з Автовозу.

4.7.11. Приймання Вантажу після розвантаження

a.Приймання Вантажу здійснює Уповноважена особа Вантажоодержувача. Перед прийманням Вантажу така особа здійснює Огляд Вантажу з метою отримання інформації про стан та комплектність розвантаженого Вантажу. Під час Огляду Уповноважена особа Вантажоодержувача має фотографувати Вантаж у цілому та/або його видимі пошкодження чи робити фотографії інших зауважень. Кількість фотографій, які має зробити Уповноважена особа Вантажоодержувача, не обмежується. Усі фотографії, зроблені Уповноваженою особою Вантажоодержувача, зберігаються у Сервісі, і Замовник має право з ними знайомитися та їх переглядати у Сервісі.

b.Отримана за результатами такого огляду інформація вноситься Уповноваженою особою Вантажоодержувача до Контрольного листа, заздалегідь сформованого та роздрукованого Замовником чи Уповноваженою особою Вантажоодержувача за допомогою Сервісу.

c.Контрольні листи складаються та підписуються Уповноваженою особою Вантажоодержувача та Водієм Автовозу у 2 (двох) оригінальних примірниках на кожну одиницю Вантажу. Один примірник Контрольного листа залишається в Уповноваженої особи Вантажоодержувача, інший – у Водія. З моменту підписання Контрольних листів, як це зазначено у цьому пункті, ризики та відповідальність за подальші можливі пошкодження та/чи втрати Вантажу повністю переходять до Замовника, а ОПЕРАТОР з цього моменту вважається повністю вільним від таких ризиків та відповідальності.

d.Одночасно з підписанням Контрольних листів Уповноважена особа Вантажоодержувача та Водій підписують ТТН у 3 (трьох) примірниках, один з яких залишається у Вантажоодержувача, а 2 (два) – у Водія. Вантажоодержувач також зобов’язаний поставити свою печатку на 3 (три) примірники ТТН. Документи також можуть підписуватись в електронному вигляді визначеному ч. 8 Договору.

e.У випадку відмови Уповноваженої особи Вантажоодержувача прийняти Вантаж, ОПЕРАТОР має право припинити надання Послуг та доставити Вантаж для відповідального зберігання до Агента.

5.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Кожна зі Сторін несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору в межах, установлених положеннями цього Договору, законодавством України.

5.2. Відповідальність ОПЕРАТОРА

5.2.1. Строки доставки. За порушення строків доставки Вантажу до місця розвантаження ОПЕРАТОР сплачує Замовнику штраф у розмірі 300,00 (триста) гривень за кожну одиницю Вантажу за кожну повну добу, на яку перевищено строки доставки. Під сплатою штрафу у цьому випадку розуміється збільшення ОПЕРАТОРОМ Балансу Замовника у Системі на розмір штрафу.

5.2.2. Пошкодження Вантажу. ОПЕРАТОР несе матеріальну відповідальність за пошкодження Вантажу, повне або часткове знищення Вантажу в обсязі заподіяних збитків, що виникли у період часу, коли згідно з умовами цього Договору ризики та відповідальність за Вантаж ніс ОПЕРАТОР. При цьому:

a.    під повним знищенням Вантажу для цілей цього Договору розуміється такий рівень пошкоджень Вантажу, коли оціночна вартість відновлювального ремонту Вантажу складає більше 80 відсотків від дійсної середньої ринкової вартості пошкодженого Вантажу.

b.    під частковим знищенням Вантажу для цілей цього Договору розуміється такий рівень пошкоджень Вантажу, коли оціночна вартість відновлювального ремонту Вантажу складає більше 50 відсотків від дійсної середньої ринкової вартості пошкодженого Вантажу.

5.2.3. Незважаючи на вказане вище, ОПЕРАТОР не несе відповідальності за:

a.    некомплектність Вантажу, якщо відсутніми виявляться ті елементи комплектності Вантажу (агрегати, запасні частині, вкладення та інше), що не були зазначені Замовником у Замовленні та, відповідно, у Контрольному листі, чи були відсутніми при прийманні Ватажу перед завантаженням;

b.    пошкодження Вантажу, що можна усунути шляхом їх полірування. При цьому: оцінка ступеня пошкодження Вантажу та можливості усунення полірування пошкоджень шляхом їх полірування здійснюється незалежним експертом - суб'єктом оціночної діяльності (надалі – експерт) на підставі договору, укладеного з ОПЕРАТОРОМ. Якщо згідно з висновком експерта пошкодження може бути усунуте шляхом його полірування, то відшкодування вартості послуг такого експерта здійснює Замовник, в іншому випадку – ОПЕРАТОР. Сторони домовились довіряти висновку експерта, не ставити його під сумнів та не оскаржувати.

c.    пошкодження Вантажу, які можна було не помітити під час приймання Водієм Вантажу до перевезення у зв’язку із його забрудненням. Сторони домовились автоматично вважати пошкодження Вантажу такими, що вже були присутніми на ньому до моменту його передачі Водієві для перевезення, якщо Вантаж на момент його приймання до перевезення був брудними, через що пошкодження можна було не помітити під час приймання Вантажу до перевезення.

d.    пошкодження вживаних легкових автомобілів, які могли виникнути у результаті та під час експлуатації таких автомобілів, навіть якщо такі пошкодження не були помічені під час огляду автомобілів у місці завантаження. Сторони домовились автоматично вважати пошкодження вживаних легкових автомобілів такими, що вже були присутніми на таких автомобілях до моменту їх передання до перевезення, якщо такі пошкодження могли виникнути у результаті та під час експлуатації таких автомобілів.

e.    пошкодження Вантажу, які можна було не помітити під час приймання Водієм Вантажу до перевезення у зв’язку з прийманням Вантажу у темний час доби (частина доби від заходу до сходу сонця), під час дощу чи снігу, або якщо Вантаж під час приймання був покритий краплями води, брудом (пилом) чи снігом. Сторони домовились автоматично вважати пошкодження Вантажу такими, що вже були присутніми на ньому до моменту його передання Водієві для перевезення, якщо Вантаж приймається у темний час доби (у частину доби від заходу до сходу сонця), під час дощу чи снігу, або якщо Вантаж під час приймання був покритий краплями води, брудом (пилом) чи снігом, через що пошкодження можна було не помітити під час приймання Вантажу до перевезення.

5.2.4. ОПЕРАТОР не несе жодної відповідальності за передачу Вантажу Уповноваженій особі Вантажоодержувача, що змінена Замовником та погоджена ОПЕРАТОРОМ у порядку, передбаченому п. 4.2.9 цього Договору.

5.3. Відповідальність Замовника

5.3.1. Замовник несе відповідальність за стан під’їзних шляхів Вантажовідправника та Вантажоодержувача.

5.3.2. При цьому якщо під'їзні шляхи не дозволяють здійснити безпечну підготовку Автовозу до навантаження і розвантаження, та/або не дозволяють безпечно прийняти/передати і/або завантажити/розвантажити Вантаж, то ОПЕРАТОР має право відмовитися від надання Послуг згідно із оформленим Замовленням без будь-яких наслідків або претензій з боку Замовника, і стягнути із Замовника штраф у розмірі Повної вартості Послуг. У такому випадку:

a.    про свою відмову від надання Послуг ОПЕРАТОР повідомляє Замовника шляхом складання Акту про відмову від надання Послуг з перевезення Вантажу. Такий Акт може бути підписаний обома сторонами, а саме Водієм Автовозу та Уповноваженою особою Вантажовідправника, або Водієм Автовозу та незалежною третьою особою, або самостійно Водієм Автовозу. В такому останньому випадку такий Акт буде вважатись незалежним доказом фіксації відмови від надання Послуг з перевезення Вантажу;

b.    з моменту повідомлення ОПЕРАТОРОМ Замовника про відмову від надання Послуг зобов’язання ОПЕРАТОРА по наданню Послуг та виконанню оформленого Замовником Замовлення вважаються припиненими;

c.    для стягнення із Замовника штрафу, визначеного цим підпунктом, ОПЕРАТОР має право здійснити зарахування зустрічних однорідних вимог, а саме, зобов’язання Замовника сплатити ОПЕРАТОРУ штраф, визначений цим підпунктом, зарахувати із зустрічними зобов’язаннями ОПЕРАТОРА перед Замовником щодо повернення коштів у зв’язку із відмовою від надання Послуг.

5.3.3. Якщо ОПЕРАТОР (Водій) прийняв рішення виконати навантаження-розвантаження Вантажу в небезпечних умовах, зокрема на проїжджій частині, то ОПЕРАТОР не несе відповідальності за можливий збиток і пошкодження Вантажу, що можуть бути спричинені в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю третіх осіб або представників / майна Вантажовідправника / Вантажоодержувача. При цьому, якщо в результаті такого небезпечного навантаження / розвантаження або приймання-передачі Вантажу буде завдано шкоду або збиток третім особам, відповідальність за таку шкоду або збиток несе Замовник, як особа, що не забезпечила належні і безпечні умови для навантаження та/чи розвантаження Вантажу.

5.3.4. Замовник несе відповідальність за розміщення у Вантажі заборонених до перевезення речей.

5.3.5. Замовник також несе відповідальність в інших випадках невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, про які йде мова в інших частинах цього Договору.

5.4. Застереження щодо обмеження відповідальності

5.4.1. Відповідальність за дії третіх осіб. У рамках Послуг, що надаються за цим Договором, відповідальність за невиконання чи неналежне виконання обов’язків несуть тільки ОПЕРАТОР та Замовник, у тому числі, за дії третіх осіб, що залучаються відповідною Стороною до виконання обов’язків за цим Договором, а саме: ОПЕРАТОР несе відповідальність за дії Перевізника та Водія Автовозу, а Замовник несе відповідальність за дії Вантажовідправника та Вантажоодержувача та їх Уповноважених осіб.

5.4.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань через відсутність зв’язку, неналежну роботу засобів зв’язку (у тому числі тих, що встановлені на Автовозах), відсутність з технічних причин доступу до Сайту, на якому функціонує Сервіс «1MOVE», обмеження платіжних систем чи неможливість використання з технічних причин платіжних систем, та через інші обставини, незалежні від Сторін.

6.    ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ПРИ ПОШКОДЖЕННЯХ ВАНТАЖУ

6.1. Основні положення. При урегулюванні претензій, що можуть виникати у Сторін Договору під час надання Послуг та перевезеннях Вантажу, та які будуть пов’язані з пошкодженнями Вантажу, Сторони будуть виходити з того, що підтвердженням стану та комплектності Вантажу є інформація в Контрольних листах, складених та оформлених при прийманні Вантажу до перевезення та передачі його після перевезення у порядку, визначеному цим Договором, та фотографії, зроблені Водієм на місці завантаження та розвантаження Вантажу. Сторони при врегулюванні претензій будуть виходити з того, що інформація, зазначена у Контрольних листах, та фотографії, зроблені Водієм на місці завантаження та розвантаження Вантажу та які зберігаються у Системі, є достовірними, такими, що визнаються Сторонами, та можуть використовуватись як докази при розгляді претензій/спорів, у тому числі в судовому порядку.

6.2. ОПЕРАТОР та Замовник зобов’язуються усю та будь-яку комунікацію між ними з приводу врегулювання претензій щодо пошкоджень Вантажу та завданих збитків здійснювати виключно через Систему, а саме: направляти будь-якого роду повідомлення, пропонувати та/або вибирати методи ремонту пошкоджених Вантажів, пропонувати та/або вибирати експерта та ін.

6.3. При виникненні будь-яких претензій Замовника щодо пошкоджень Вантажу, у ОПЕРАТОРА завжди є право направити експерта чи свого представника з метою засвідчення факту та ступеня пошкоджень Вантажу.

6.3.1. Про направлення Експерта чи представника ОПЕРАТОР зобов’язаний повідомити Замовника не пізніше 36 годин після отримання від Замовника повідомлення про пошкодження Вантажу.

6.3.2. ОПЕРАТОР зобов’язаний забезпечити явку експерта/представника до місця, де знаходиться пошкоджений Вантаж, не пізніше 72 годин після отримання від Замовника повідомлення про пошкодження Вантажу.

6.3.3. Якщо на момент прибуття експерта/представника до місця, де знаходиться пошкоджений Вантаж, з’ясується, що:

a.    пошкодження Вантажу відсутнє,

b.    або ступінь та факт пошкодження не підтвердились (мала місце спроба обману),

c.    або пошкоджений Вантаж вже відремонтовано, претензія буде вважатись безпідставною та такою, що не підлягає задоволенню, і зобов’язання ОПЕРАТОРА щодо задоволення такої претензії не виникають.

6.4. Повідомлення про претензії

6.4.1. У випадку виникнення у Замовника претензій до ОПЕРАТОРА у зв’язку із виявленими пошкодженнями Вантажу та/чи отриманням збитків від неналежного надання Послуг, Замовник зобов’язаний повідомити ОПЕРАТОРА про наявність претензій через Сервіс шляхом введення у відповідному розділі Сервісу необхідної інформації.

6.4.2. Сторони будуть добросовісно діяти з метою взаємовигідного врегулювання претензій та у відповідності до правил і процедур, визначених цим Договором.

6.4.3. При погодженні ОПЕРАТОРА з пред’явленими Замовником претензіями, Сторони будуть добросовісно діяти з метою пошуку оптимальних методів ремонту пошкоджень Вантажів. В іншому випадку спір може бути вирішено у судовому порядку.

6.5. Вартість та методи ремонту пошкоджень

6.5.1. За загальним правилом, застосованим для цілей цього Договору, Сторони домовились використовувати для ремонту пошкоджень Вантажів технології ремонтів Smart Repair.

6.5.2. Вибір методу ремонту пошкоджень здійснює Замовник. ОПЕРАТОР має право погодитись з обраним Замовником методом ремонту пошкоджень або не погодитись. У разі, якщо ОПЕРАТОР не погодиться з обраним методом ремонту пошкоджень, вибір методу ремонту буде здійснювати експерт, обраний ОПЕРАТОРОМ. Відшкодування вартості послуг такого експерта здійснює Замовник, якщо обраний експертом метод ремонту пошкоджень буде відрізнятися від методу, обраного Замовником, в іншому випадку – Оператор. Сторони домовились довіряти висновку експерта, не ставити його під сумнів та не оскаржувати.

6.5.3. Розрахунок вартості обраного методу ремонту пошкоджень має здійснюватись за допомогою програмно-технічного комплексу з розрахунку вартості відновлювальних ремонтів ТЗ «AudaNet» (надалі – AudaNet) (http://audatex.ua/audanet), право на використання якого належить ТОВ «Аудатекс Україна».

6.5.4. При цьому при використанні AudaNet Замовник зобов’язується забезпечити калькуляцію вартості такого ремонту за допомогою AudaNet та внести відповідні результати калькуляції до Сервісу.

6.5.5. ОПЕРАТОР має право погодитись з результатами калькуляції вартості ремонту, зазначеними Замовником, або не погодитись. У разі, якщо ОПЕРАТОР не погодиться з результатами калькуляції вартості ремонту, визначати вартість ремонту пошкоджень буде експерт, обраний ОПЕРАТОРОМ. Відшкодування вартості послуг такого експерта здійснює Замовник, якщо загальна вартість ремонту таких пошкоджень, визначена експертом, буде більш ніж на 9,99% меншою від загальної вартості ремонту, визначеної Замовником за допомогою AudaNet; в іншому випадку – ОПЕРАТОР. Сторони домовились довіряти висновку експерта, не ставити його під сумнів та не оскаржувати. Оплата ОПЕРАТОРОМ вартості ремонту пошкоджень у розмірі, визначеному експертом, вважається виконанням ОПЕРАТОРОМ зобов’язань належним чином.

6.5.6. Необхідність заміни, фарбування чи відновлення пошкоджених запасних частин Вантажу (надалі – Заміна) визначає Замовник. ОПЕРАТОР має право погодитись з необхідністю Заміни, визначеною Замовником, або відмовитись. У разі, якщо ОПЕРАТОР не погодиться з необхідністю Заміни, визначеною Замовником, визначення необхідності заміни буде здійснювати експерт, обраний ОПЕРАТОРОМ. Відшкодування вартості послуг такого експерта здійснює Замовник, якщо згідно з висновком експерта необхідність у Заміні відсутня, в іншому випадку – ОПЕРАТОР. Сторони домовились довіряти висновку експерта, не ставити його під сумнів та не оскаржувати.

6.5.7. У разі здійснення Заміни, ОПЕРАТОР має право вимагати передачу йому замінених частин Вантажу. У такому випадку за вибором ОПЕРАТОРА або він самостійно забезпечує доставку замінених частин Вантажу, або Замовник направляє замінені частини ОПЕРАТОРУ через кур’єрську доставку «Нова Пошта» (ТОВ «Нова Пошта») за рахунок ОПЕРАТОРА. Оплата вартості робіт по Заміні здійснюється ОПЕРАТОРОМ після отримання ним замінених частин Вантажу, у випадку якщо ОПЕРАТОР визначений відповідальним за здійснення Заміни.

6.5.8. Якщо роботи, щодо усунення пошкоджень виконуються Замовником самостійно, для отримання оплати по претензії, Замовник протягом 30 (тридцяти) днів після завершення ремонту надсилає на адресу ОПЕРАТОРА наступні документи у паперовому вигляді:

a.    Претензія (оригінал)

b.    ТТН (завірена копія)

c.    Контрольний лист (завірена копія)

d.    Закритий заказ-наряд (завірена копія)

6.5.9. Якщо роботи, щодо усунення пошкоджень виконуються третіми особами на замовлення Замовника, для отримання оплати по претензії, Замовник протягом 30 (тридцяти) днів після завершення ремонту надсилає на адресу ОПЕРАТОРА наступні документи у паперовому вигляді:

a.    Претензія (оригінал)

b.    ТТН (завірена копія)

c.    Контрольний лист (завірена копія)

d.    Акт виконаних робіт (завірена копія)

e.    Рахунок (завірена копія)

6.5.10. У випадку, якщо надісланий Замовником для отримання оплати по претензії пакет документів не повний, або в документах присутні помилки, ОПЕРАТОР в термін 10 (десяти) днів повідомить про це Замовника шляхом направлення листа на електронну адресу, або за допомогою Сервісу. В такому разі відлік часу до оплати почнеться після отримання ОПЕРАТОРОМ повного та без помилок оформленого пакету документів.

6.5.11. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором, ОПЕРАТОР оплачує визнану суму збитків Замовника протягом 60 (шістдесяти) днів після отримання повного пакету претензійних документів.

7.    ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання було спричинено форс-мажорними обставинами, які настали після підписання Договору внаслідок подій непереборної сили, і Сторони не могли передбачити та/або попередити ці події. Подіями непереборної сили вважаються: війна та військові дії, мобілізація, епідемія, пожар, вибухи, природні явища та катастрофи (блискавка, град, гроза, ураган, повінь, тощо), акти вищих органів влади, та всі інші події та обставини, які Торгово-Промислова Палата або відповідний судовий чи державний орган проголосить обставинами непереборної сили, які безпосередньо роблять неможливим належне виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Сторона, котра підпадає під вплив форс-мажорних обставин, має повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів із моменту початку дії форс-мажорних обставин. Якщо про настання вище визначених обставин не буде повідомлено своєчасно, Сторона, що потерпіла від дії непереборної сили, не буде мати права на них посилатися. Сертифікат, наданий Торгово-Промисловою Палатою або іншим уповноваженим органом, вважається достатнім підтвердженням дії форс-мажорних обставин.

7.3. Якщо дія форс-мажорних обставин продовжується понад 60 (шістдесят) днів поспіль, та перешкоджає виконанню однією зі Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони мають вирішити подальшу долю цього Договору.

7.4. ОПЕРАТОР звільняється від відповідальності за пошкодження Вантажу у разі, якщо таке пошкодження сталося у наслідок дії природних явищ та катастроф (блискавка, град, гроза, ураган, повінь, тощо).

8.    ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

8.1. Сторони погодили обмін наступними електронними документами:

8.1.1. видатковими накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунками-фактурами, актами звірки взаєморозрахунків;

8.1.2. контрольними листами, замовленнями і специфікаціями, що погоджують обсяг і умови поставки товару;

8.1.3. офіційними листами та повідомленнями.

8.2. Порядок формування, обміну та підписання електронних документів.

8.2.1. Обмін документами за цим Договором здійснюється з застосуванням положень Закону України від 22.05.2003 №851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» та Закону України від 03.09.2015 № 675-VIII «Про електронну комерцію».

8.2.2. Сторони домовилися з метою підвищення оперативності обміну юридично значущими документами здійснювати обмін документами що зазначені в пункті 8.1. цього Договору в формі електронних документів в порядку, погодженому в даному Договорі.

8.2.3. В рамках реалізації досягнутої домовленості Сторони вирішили використовувати усі можливі системи електронного документообігу для обміну електронними документами, підписаними з використанням Кваліфікованого електронного підпису, згенерованого програмою криптографічного захисту.

8.2.4. Сторони підтверджують, що відправлені однією Стороною і отримані другою Стороною електронні документи, завірені Кваліфікованим електронним підписом, за наявності всіх інших обов’язкових реквізитів, в повній відповідності з цим Договором є повноцінним аналогом первинного документа, складеного в паперовому вигляді та власноруч підписаного офіційними представниками Сторін. Факт відправки та отримання документа фіксує підтверджуючий центр і відбивається в статусах документа.

8.2.5. Eлектронні документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням Кваліфікованого електронного підпису Стороною-одержувачем електронного документу, отриманого від Сторони-відправника з нанесеним нею Кваліфікованим електронним підписом.

8.2.6. Сторони погодили, що строк підписання електронних документів з використанням Сторонами Кваліфікованого електронного підпису становить 3 (три) робочих дні з дати їх надіслання.

8.2.7. Eлектронні документи, передбачені пунктом 8.1.1. цього Договору, вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані Стороною-відправником з використанням Кваліфікованого електронного підпису та надіслані Стороні-одержувачу, проте протягом передбаченого Договором строку, Сторона-одержувач не підписала такі документи з використанням Кваліфікованого електронного підпису та не надіслала Стороні-відправнику мотивованої відмови від їх підписання.

8.2.8. Мотивована відмова від підписання електронних документів може надсилатися через механізм відхилення документа в Системі електронного документообігу з обов’язковим наданням коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

8.2.9. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) електронного документа, підписаного обома Сторонами з використанням Кваліфікованого електронного підпису здійснюється виключно шляхом складання та підписання Сторонами Акту про анулювання електронного документа. Зазначені Акти про анулювання в праві складати лише Сторона-відправник з власної ініціативи, або на обґрунтоване прохання Сторони-одержувача.

8.2.10. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного електронного документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого електронного документа не здійснюється. При цьому, Сторона, яка зберігає власний примірник електронного документа, зобов’язується за зверненням Сторони, яка втратила цей електроний документ, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації.

8.3. Обов'язки Сторін.

8.3.1. Кожна Сторона зобов'язана самостійно укласти договір на придбання необхідного для реалізації цього Договору програмного забезпечення, ліцензій, засобів криптографічного захисту та оплатити тарифи за обслуговування. Підписанням даного Договору Сторони підтверджують свою готовність забезпечити обмін документами способом, зазначеним у цьому Договорі як з технічного боку (наявність технічних, програмних засобів, обладнання робочого місця і т.д.), так і з юридичного боку (наявність відповідних ліцензійних (субліцензійних) договорів з правовласником необхідних програмних продуктів).

8.3.2. Кожна Сторона зобов’язана самостійно слідкувати за надходженням електронних документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням Кваліфікованого електронного підпису та повернення іншій Стороні, та забезпечувати коректну роботу й оновлення систем електронного документообігу.

8.3.3. З метою забезпечення безпеки обробки та конфіденційності інформації Сторони зобов'язані:

- не допускати появи в комп'ютерному середовищі, де функціонує система обміну електронними документами, комп'ютерних вірусів і програм, спрямованих на її руйнування;

- не нищити та / або не змінювати архіви відкритих ключів, електронних документів;

- не використовувати для підписання електронних документів скомпрометовані ключі.

8.3.4 У випадку неможливості виконання зобов’язань за даним Договором, Сторони зобов'язані негайно повідомити про це один одного.

9.    СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір є укладеним з моменту Акцепту Замовником Оферти у порядку, визначеному цим документом, та діє до завершення надання Послуг та виконання усіх зобов’язань згідно із Замовленням, щодо якого акцептувалась Оферта.

9.2. Кожна із Сторін Договору має право розірвати його у випадках, визначених законодавством та цим Договором. Сторони не звільняються від необхідності виконати свої зобов’язання, що виникли до моменту розірвання Договору.

9.3. Договір припиняє свою дію також у випадках, визначених у цьому Договорі та у випадку не здійснення оплати Повної вартості Послуг протягом 2 (двох) робочих днів після оформлення Замовлення та/або виставлення рахунку-фактури.

10.    ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

ОПЕРАТОР

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАН МУВ»

Код ЄДРПОУ: 39896187

Юридична адреса: 03022, м. Київ, Голосіївський р-н., вул. Васильківська, будинок 24

ІП номер: 398961826503